Narzędzia:
Piotr Florek

Piotr Florek

  • Okręg wyborczy nr 90
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.piotrflorek.pl/

Urodził się 18 czerwca 1954 r. w Romanowie Dolnym.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w 2000 r. – na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. W 1996 r. odbył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

W latach 1974–85 i 1988–90 pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Poznaniu, m.in. jako kierownik robót i zastępca kierownika Zakładu Terenowego w Koninie. Od 1985 do 1988 r. był starszym inspektorem nadzoru na budowie elektrowni Kemerkóy w Turcji. W latach 1990–98 był współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Geodezyjnego „Geomap” w Koninie, a od 1998 do 2006 r. – prezesem spółki „Geomap”. W okresie 2006–07 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, a od 2007 do 2015 r. wojewody wielkopolskiego.

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w okresie 2006–07 – radnego Rady Miasta Konina.

Jest członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego. Należy do Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.