Narzędzia:
Małgorzata Kopiczko

Małgorzata Kopiczko

  • Okręg wyborczy nr 87
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://kopiczkomalgorzata.pl

Urodziła się 18 stycznia 1967 r. w Ełku.

W 1990 r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Instytucie Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (1997 r.) i z zakresu zarządzania oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie (2001 r.).

W latach 1988–93 pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, a w okresie 1993–2007 jako dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Chechłach. Od 2007 do 2015 r. zajmowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.

W 2012 r. została uhonorowana przez ministra edukacji narodowej tytułem honorowego profesora oświaty.

W latach 2010–15 pełniła funkcję członka Zarządu Powiatu Ełckiego.

Jest członkinią NSZZ „Solidarność” i Akcji Katolickiej.

Bezpartyjna.

Pracownicy i współpracownicy