Narzędzia:
Lidia Staroń

Lidia Staroń

  • Okręg wyborczy nr 86
  • Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.lidiastaron.pl

Posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji

Urodziła się 7 czerwca 1960 r. w Morągu.

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Jest przedsiębiorcą, m.in. w latach 1992–99 pełniła funkcję prezesa firmy handlowo-usługowej, a do 2005 r. zarządzała nieruchomościami.

Zasiada w Radzie do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, jest ekspertem zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy ministrze sprawiedliwości. Była inicjatorką zmian m.in. w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym, w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie egzekucji oraz zwiększających prawa ofiar przestępstw.

Jest działaczką społeczną, założycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców, organizatorką ogólnopolskich akcji społecznych „Cała Polska rozmawia z dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo, zbadaj się” i „Prawny GPS” (program nauki prawa w szkołach ponadgimnazjalnych).

W Sejmie V kadencji była członkinią Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W VI kadencji pracowała w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W VII kadencji była członkinią Komisji Infrastruktury, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz wiceprzewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Bezpartyjna.

Jest mężatką, ma czworo dzieci.