Narzędzia:
Lidia Staroń

Lidia Staroń

  • okręg wyborczy nr 86, Olsztyn
  • Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze Po Stronie Ludzi
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.lidiastaron.pl

Senator IX i X kadencji

Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

 

Urodziła się 7 czerwca 1960 r. w Morągu.

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Jest przedsiębiorcą, m.in. w latach 1992–99 pełniła funkcję prezesa firmy handlowo-usługowej, a do 2005 r. zarządzała nieruchomościami.

Współtworzyła Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców, którego została prezesem. Organizowała ogólnopolskie akcje społeczne: „Cała Polska rozmawia z dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo, zbadaj się” i „Prawny GPS” (program nauki prawa w szkołach ponadgimnazjalnych). Była członkinią Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, a także ekspertem zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy ministrze sprawiedliwości.

Zasiada w Radzie do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, jest ekspertem zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy ministrze sprawiedliwości. Była inicjatorką zmian m.in. w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym, w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie egzekucji oraz zwiększających prawa ofiar przestępstw.

Była autorką wniosku i przedstawicielką grupy posłów przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dot. uznania za niezgodne z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

W Sejmie VII kadencji była wiceprzewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Wyróżniona tytułami: „BENE MERITUS 2017 DOBRZE ZASŁUŻONY” przez Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska, Przyjaciel Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Przyjaciel Hospicjum.

Zamężna, ma czworo dzieci.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej.

 

Bezpartyjna.

Biuro senatorskie
ul. Kopernika 45/11, 10-512 Olsztyn
czynne:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-16.00