Narzędzia:
Bogusława Orzechowska

Bogusława Orzechowska

  • Okręg wyborczy nr 85
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Urodziła się 1 lutego 1957 r. w Biesalu.

W 1982 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1987 r. uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1998 r. II stopnia z pediatrii.

Od 1982 do 1987 r. pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, a w latach 1987–99 – w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w tym mieście. Od 1999 r. prowadzi własny gabinet pediatrii i medycyny sportowej. W latach 2000–01 pracowała w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miłomłynie. Od 2001 r. jest współwłaścicielką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w tej miejscowości.

W latach 2010–14 sprawowała mandat radnej Rady Powiatu Ostródzkiego.

Jest członkinią Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Opieki Medycznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Oświacie.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.