Narzędzia:
Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

  • Okręg wyborczy nr 78
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://kaminskiandrzej.pl

Urodził się 28 listopada 1958 r. w Dankowicach. W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach osiemdziesiątych pracował jako nauczyciel: w szkole podstawowej w Dankowicach, Zespole Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego w Tychach, Zasadniczej Szkole Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego w Woli. W latach 1991–98 pełnił funkcję wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach na terenie Pszczyny i Tychów, a od 1998 r. jest dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

W latach 1999–2006 był radnym Rady Powiatu Bielskiego, a w latach 2006 –2015 Sejmiku Województwa Śląskiego, w okresie 2010–14 pełnił funkcję jego wiceprzewodniczącego.

Jest prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Dankowic i członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości.
Żonaty.