Narzędzia:
Michał Potoczny

Michał Potoczny

  • Okręg wyborczy nr 77
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:

Urodził się 6 grudnia 1959 r. w Mysłowicach.

W 1985 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odbył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zarządzania nieruchomościami (2007 r.) i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (2009 r.).

W latach 1982–85 pracował w Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych w Katowicach. Od 1986 do 2005 r. był kierownikiem ds. BHP, a następnie szefem Działu Kontroli Jakości w Hucie Cedler w Sosnowcu. W okresie 2006–09 pełnił funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Od 2010 do 2014 r. prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie doradztwa technicznego, projektowania komputerowego i zarządzania nieruchomościami. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Był członkiem Rady Nadzorczej Huty Cedler-Mittal Steel w Sosnowcu (2001–05), Zakładów Remontowych Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej (2005–07), Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie (2015 r.).

Od 2014 do 2015 r. sprawował mandat radnego Rady Miasta Sosnowca, pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Zarządu Powiatowego tej partii.