Narzędzia:
Wojciech Piecha

Wojciech Piecha

  • Okręg wyborczy nr 73
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.wojciechpiecha.eu

Urodził się 13 lutego 1958 r. w Rybniku.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w 2006 r. – studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W latach 1985–2007 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku, zajmując kolejno stanowiska od stażysty, nadgórnika w oddziałach wydobywczych, sztygara zmianowego, do nadsztygara górniczego i kierownika zarządzania bezpieczeństwem pracy. W latach 2007–12 pełnił funkcję kierownika zarządzania środkami produkcji w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywcze Południe w Rybniku. Od 2012 do 2015 r. ponownie pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” jako nadsztygar BHP. W 2015 r. przeszedł na emeryturę.

W latach 2007–15 sprawował mandat radnego Rady Miasta Rybnika.

Należy do Związku Zawodowego „Kadra”.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.