Narzędzia:
Wojciech Piecha

Wojciech Piecha

  • okręg wyborczy nr 73, Bielsko-Biała
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.wojciechpiecha.eu

Senator IX i X kadencji.

 

Urodził się 13 lutego 1958 r. w Rybniku.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w 2006 r. - studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W latach 1985-2007 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku, zajmując kolejno stanowiska od stażysty, nadgórnika w oddziałach wydobywczych, sztygara zmianowego, do nadsztygara górniczego i kierownika zarządzania bezpieczeństwem pracy. W latach 2007-12 pełnił funkcję kierownika zarządzania środkami produkcji w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywcze Południe w Rybniku. Od 2012 do 2015 r. ponownie pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” jako nadsztygar BHP. W 2015 r. przeszedł na emeryturę.

W latach 2007-15 sprawował mandat radnego Rady Miasta Rybnika.

Należy do Związku Zawodowego „Kadra”.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- członkiem Komisji Ustawodawczej.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Biuro senatorskie
ul. Sobieskiego 1, 44-200 Rybnik, tel. 32 430 00 79
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

Filia  
ul.Furgoła 22, 44-230, Czerwonka-Leszczyny
czynne:
wtorek, czwartek 9.00-12.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Korekta sprawozdania za 2021 r.