Narzędzia:
Tadeusz Kopeć

Tadeusz Kopeć

  • Okręg wyborczy nr 79
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.tadeuszkopec.pl

Poseł V i VI kadencji

Urodził się 24 sierpnia 1960 r. w Pierścu.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w 1998 r. – studia podyplomowe z zarządzania finansami komunalnymi w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.

W latach 1986–93 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu-Zdroju jako zastępca kierownika Oddziału Robót. W okresie 1993–98 był prezesem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.

W latach 1998–2005 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego, od 1999 do 2005 r. pełnił funkcję wicestarosty tego powiatu.

Jest wolontariuszem wielu organizacji, m.in. Hospicjum „Otwarte Drzwi” w Cieszynie i „Habitat for Humanity” w Gliwicach.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Polityki Społecznej. W VI kadencji pracował w Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz w Komisji Gospodarki. W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. Pełnił funkcję sekretarza Senatu.

Bezpartyjny.