Narzędzia:
Tadeusz Kopeć

Tadeusz Kopeć

  • Okręg wyborczy nr 79
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:

Obecnie senator niezrzeszony

Poseł V i VI kadencji

Sekretarz Senatu do 12 czerwca 2015 r.

Urodził się 24 sierpnia 1960 r. w Pierścu.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w 1998 r. – studia podyplomowe z zarządzania finansami komunalnymi w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.

W latach 1986–1993 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu Zdroju jako zastępca kierownika Oddziału Robót. W okresie 1993–1998 był prezesem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.

W latach 1998–2005 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego, od 1999 do 2005 r. pełnił funkcję wicestarosty tego powiatu.

Jest wolontariuszem wielu organizacji, m.in. Hospicjum „Otwarte Drzwi” w Cieszynie i „Habitat for Humanity” w Gliwicach.

W Sejmie V kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Podkomisji stałej ds. rzemiosła i usług, był członkiem Komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Rozwoju Przedsiębiorczości; Ustawodawczej; Polityki Społecznej. Zasiadał też w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych. W VI kadencji pracował w Komisji: Infrastruktury; Polityki Społecznej i Rodziny; Odpowiedzialności Konstytucyjnej; Gospodarki oraz w Podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 79 – powiaty cieszyński i żywiecki.