Narzędzia:
Krystian Probierz

Krystian Probierz

  • Okręg wyborczy nr 70
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://probierz.pl

Urodził się 24 grudnia 1950 r. w Chorzowie.
W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1982 r. uzyskał stopień doktora, a w 1990 r. doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwa i geologii inżynierskiej. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy).
Od 1975 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i od 2006 r. profesora zwyczajnego; pełni funkcję kierownika Zakładu Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi. W latach 1990–93 i 1996–2002 był prodziekanem ds. organizacji Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, a od 2002 do 2008 r. dziekanem tego wydziału. W okresie 2006–13 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej. W latach 2009–14 pracował jako profesor w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przy realizacji unijnego projektu „Inteligentna koksownia”.
Jest członkiem licznych rad naukowych, m.in. Komitetu Górnictwa PAN, którego wiceprzewodniczącym był w latach 2007–11. Od 2003 r. wchodzi w skład Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami PAN, a od 2007 r. Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Wykładał na uczelniach w Bułgarii, Chile, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Turcji i Wietnamie. Prowadzi wykłady dla młodzieży szkół średnich i w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu. Ma w swoim dorobku szereg publikacji i książek naukowych i popularyzatorskich. Jest organizatorem wystaw geologicznych, a także giełd minerałów i skamieniałości.
Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa i Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Krakowie.
Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”.
Bezpartyjny.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.