Narzędzia:
Artur Warzocha

Artur Warzocha

  • Okręg wyborczy nr 69
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.arturwarzocha.pl

Urodził się 11 listopada 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a w 2003 r. – studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył również aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli (2009 r.).

W okresie 2001–03 zajmował stanowisko wicedyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a w latach 2004–06 – kierował działem marketingu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Od 2008 do 2015 r. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, w delegaturze w Katowicach, na stanowisku głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2008 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politologicznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pełnił różne funkcje w administracji publicznej: rzecznika prasowego wojewody częstochowskiego (1997–98), asystenta politycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1999–2000), doradcy wojewody śląskiego (2000–01). W latach 1999–2006 sprawował mandat radnego Rady Miasta Częstochowy, a od 2010 do 2014 r. – radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2006 do 2007 r. sprawował urząd pierwszego wicewojewody śląskiego.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma córkę.