Narzędzia:
Sławomir Rybicki

Sławomir Rybicki

  • Okręg wyborczy nr 64
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.slawomirrybicki.pl

Poseł na Sejm IV, V, VI i VII

Urodził się 23 czerwca 1960 r. w Gdańsku.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach siedemdziesiątych działał w opozycji demokratycznej jako członek Ruchu Młodej Polski. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej i organizował w niej drukarnię. W latach 1980–81 pełnił funkcję sekretarza przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy. W stanie wojennym działał w podziemiu solidarnościowym.

W latach 1986–87 był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik” w Gdańsku. W okresie 1987–89 pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Remontowego „Corina”, a od 1989 do 1990 r. – prezesa Agencji Filmowej „Profilm” w Gdańsku.

Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem Macieja Płażyńskiego, zajmował stanowisko dyrektora jego gabinetów: wojewody gdańskiego (1990–96) i marszałka Sejmu (1997–2001). Był organizatorem i współuczestnikiem spotkań założycielskich Platformy Obywatelskiej. Od 1996 do 1997 r. był dyrektorem biura b. prezydenta Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Od 2012 do 2015 r. zajmował stanowisko ministra – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP ds. kontaktów z rządem, parlamentem i partiami politycznymi. W okresie 2013–15 był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Jest prezesem Instytutu im. Bronisława Komorowskiego oraz członkiem Rady Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego.

W Sejmie RP IV–VI kadencji pełnił funkcje przewodniczącego, a następnie zastępcy przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Sejmie V kadencji pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W Sejmie VI kadencji był członkiem Komisji ds. Służb Specjalnych. W Sejmie VII kadencji przewodniczył Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz był członkiem Komisji Etyki Poselskiej. W Sejmie VI i VII kadencji pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP. 

 

 

Pracownicy i współpracownicy