Narzędzia:
Sławomir Rybicki

Sławomir Rybicki

  • okręg wyborczy nr 64, Słupsk
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.slawomirrybicki.pl

Senator IX i X kadencji.

Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji.

 

Urodził się 23 czerwca 1960 r. w Gdańsku.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach siedemdziesiątych działał w opozycji demokratycznej na Wybrzeżu jako członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Ruchu Młodej Polski. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej i organizował w niej drukarnię.
W latach 1980-81 pracował w NSZZ „Solidarność”. Od 1981 pełnił funkcję sekretarza Lecha Wałęsy. W stanie wojennym działał w podziemiu solidarnościowym.

W latach 1986-87 był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik” w Gdańsku. W okresie 1987-89 pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Remontowego „Corina”, a od 1989 do 1990 r. - prezesa Agencji Filmowej „Profilm” w Gdańsku.

Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem Macieja Płażyńskiego, zajmował stanowisko dyrektora jego gabinetów: wojewody gdańskiego (1990-96) i marszałka Sejmu (1997-2001). Był organizatorem i współuczestnikiem spotkań założycielskich Platformy Obywatelskiej.
Od 1996 do 1997 r. był dyrektorem biura b. prezydenta Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Od 2012 do 2015 r. zajmował stanowisko ministra - sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP ds. kontaktów z rządem, parlamentem i partiami politycznymi. W okresie 2013-15 był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W Sejmie RP IV-VI kadencji pełnił funkcje przewodniczącego, a następnie zastępcy przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej. W Sejmie V kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W Sejmie VII kadencji przewodniczył Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie VI i VII kadencji pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

W Senacie IX kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Jest członkiem: Rady Instytutu im. B. Komorowskiego oraz Rady Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

- członkiem Komisji Środowiska,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
- zastępcą przewodniczącego  Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP. 

Biuro senatorskie
ul. Świętojańska 118/10, 81-388 Gdynia, tel. 58 717 25 25
czynne:

poniedziałek-czwartek 9.00-16.00
mozliwość indywidualnego umówienia się w innych godzinach

Pracownicy i współpracownicy