Narzędzia:
Waldemar Bonkowski

Waldemar Bonkowski

  • Okręg wyborczy nr 63
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.bonkowski.senat.pl

Urodził się 10 sierpnia 1959 r. w Gdańsku.

W 1977 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Centralnego Związku Spółdzielni Pracy w Gdańsku w specjalności stolarz tapicer. W latach 1977–78 pracował w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Skarszewach. Od 1979 do 2015 prowadził wielobranżową działalność gospodarczą, zajmował się m.in. stolarstwem, handlem artykułami spożywczymi i przemysłowymi, gastronomią, usługami sprzętowymi, produkcją mączek rybnych i pasz. Prowadzi 400-hektarowe gospodarstwo rolne o profilu roślinnym.

W latach 2006–10 i 2014–15 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, pełnił funkcję jego wiceprzewodniczącego.

Jest członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

Należał do Prawa i Sprawiedliwości, był członkiem Rady Politycznej tej partii.