Narzędzia:
Tadeusz Romańczuk

Tadeusz Romańczuk

  • Okręg wyborczy nr 61
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.romanczuk.senat.pl

Urodził się 28 lutego 1957 r. w Bielsku Podlaskim.

W 2001 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

W latach 1980–85 pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych jako kierowca. W okresie 1985–98 prowadził gospodarstwo rolne w miejscowości Mień. W 1998 r. został prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim, a w 1999 r. – „Mlekovita” Spółka z o.o.

W latach 1990–92 sprawował mandat radnego Rady Miasta Brańska, a w okresie 1994–98 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwie córki i dwóch synów.