Narzędzia:
Aleksander Bobko

Aleksander Bobko

  • Okręg wyborczy nr 56
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.aleksanderbobko.pl

Urodził się 23 marca 1960 r. w Przemyślu.

W 1984 r. ukończył informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie filozofię – w 1985 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (dawniej Papieska Akademia Teologiczna) w Krakowie i w 1987 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował też na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim (1987–89). Odbył także staże naukowe w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (1994, 1995 i 1997 r.). W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 1996 r. – doktora habilitowanego. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora.

W latach 1985–97 był asystentem księdza prof. Józefa Tischnera w Papieskiej Akademii Teologicznej, a w latach 1986–87 – asystentem w Instytucie Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1989 r. wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a od 1993 r. – na Uniwersytecie Rzeszowskim (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Gościnnie wykładał w wielu krajach europejskich oraz w USA, Brazylii, Chinach i Korei Płd. W okresie 2002–05 pełnił funkcję prodziekana, a od 2005 do 2008 r. – dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008–12 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, a w okresie 2012–15 – rektorem tej uczelni. W 2015 r. został powołany na urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 1998–2002 był radnym Rady Miejskiej i zasiadał w zarządzie Miasta Rzeszowa.

W okresie 2006–07 pracował w Zespole ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji, powołanego przez rzecznika praw obywatelskich. Ma w swoim dorobku ponad 50 publikacji w językach: polskim, niemieckim i angielskim, w tym 6 książek. Specjalizuje się w nowożytnej filozofii niemieckiej, etyce i filozofii społeczno-politycznej. Jest tłumaczem dzieł Immanuela Kanta i znawcą filozofii Józefa Tischnera.

Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Towarzystwa im. Görresa (Görres Gesselschaft).

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.