Narzędzia:
Grzegorz Peczkis

Grzegorz Peczkis

  • Okręg wyborczy nr 53
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:

Urodził się 8 października 1976 r. w Kędzierzynie-Koźlu.
W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (2001 r.) oraz Studium Pedagogiczne dla nauczycieli akademickich na tej uczelni (2003 r.). W 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne) w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.
Jest nauczycielem akademickim, konstruktorem maszyn i urządzeń, autorem i współautorem nowatorskich rozwiązań chronionych patentami oraz współautorem publikacji naukowych. Od 2001 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W latach 2010–15 był radnym Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości.