Narzędzia:
Jerzy Czerwiński

Jerzy Czerwiński

  • Okręg wyborczy nr 51
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX

 Poseł na Sejm IV kadencji

 

Urodził się 19 czerwca 1960 r. w Niemodlinie (woj. opolskie).

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalizacja: fizyka techniczna), a także studia podyplomowe: w 1993 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (kierunek: informatyka dla nauczycieli wychowania technicznego), a w 2013 r. na Politechnice Śląskiej (kierunek: nauczanie matematyki w szkołach).

W latach 1984–85 był zatrudniony jako specjalista ds. kontroli jakości w Zakładach Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB w Zabrzu, od 1986 do 1987 r. jako fizyk w Zakładzie Terapii Megawoltowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu. Następnie pracował jako nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Białej (1987–2013), a od 2013 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

W latach 1994–98 był radnym Rady Gminy Prudnik, od 1998 do 2001 r. radnym Rady Powiatu Prudnickiego. W okresie 2006–14 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego.

Należy do Stowarzyszenia Ziemia Prudnicka.

W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Jest członkiem Zarządu Głównego Ruchu Katolicko-Narodowego.