Narzędzia:
Rafał Muchacki

Rafał Muchacki

  • Okręg wyborczy nr 78
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:

Poseł V kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej.

W 1984 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, a w 2000 r. – studia podyplomowe w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej, a w 2011 r. – stopień doktora nauk medycznych.

Od 1989 r. pracuje w Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (dawniej Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej). Jest dyrektorem tej placówki od 1998 r.

Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest wiceprezesem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, Oddział w Bielsku-Białej, prezesem Stowarzyszenia "Evangelium Vitae" i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Rodziny i Praw Kobiet. W Senacie VII kadencji pracował w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 78 – powiaty bielski i pszczyński oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.