Narzędzia:
Adam Bielan

Adam Bielan

  • Mandat wygasł 28.05.2019 r.
  • Okręg wyborczy nr 50
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.bielan.pl

Wicemarszałek Senatu IX kadencji

Poseł na Sejm III i IV kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2007–2009 wiceprzewodniczący PE

Mandat wygasł 28.05.2019 r. w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego.

 

Urodził się 12 września 1974 r. w Gdańsku. Z wykształcenia jest politologiem.

Działalność społeczną rozpoczął w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był jego przewodniczącym w latach 1996–98. W okresie 1999–2000 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego międzynarodowej organizacji studenckiej European Democrat Students.

W Sejmie III kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a w IV kadencji – Komisji Europejskiej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 2003–04 sprawował funkcję obserwatora Sejmu w Parlamencie Europejskim. W 2004 r. objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Przystąpił do grupy Unii na rzecz Europy Narodów. W latach 2007–09 pełnił funkcję przewodniczącego polskiej delegacji. Był również wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącym delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Państw Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku z Unią Europejską. Pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Był pomysłodawcą i inicjatorem powołania Koła Polskiego, zrzeszającego wszystkich polskich europosłów. W 2009 r. ponownie uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Współtworzył grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której został wiceprzewodniczącym. Kontynuował pracę w Komisji Spraw Zagranicznych, został koordynatorem w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz członkiem delegacji ds. stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Portal www.MEPranking.eu uznał go za najaktywniejszego polskiego europosła w kadencji 2009–14.

W 2001 r. został członkiem Prawa i Sprawiedliwości; do 2010 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego tej partii. W 2014 r. związał się z partią Polska Razem Zjednoczona Prawica, której był wiceprezesem w latach 2015-2017. Po przekształceniu ugrupowania na Porozumienie, od listopada 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Konwencji Krajowej.  

 

 

Pracownicy i współpracownicy