Narzędzia:
Konstanty Radziwiłł

Konstanty Radziwiłł

  • Okręg wyborczy nr 41
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.konstantyradziwill.pl

Urodził się 9 stycznia 1958 r. we Wrocławiu.

W 1983 r. ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Jest specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ukończył także studia podyplomowe: w 2000 r. – z zakresu ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2002 r. z zakresu bioetyki w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Praktykę lekarską rozpoczął w 1983 r. Od 1984 r. był lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, najpierw w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego, a w latach 1996-2015 w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Warszawie. W latach 2001–08 wykładał w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie, a od 2005 r. jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010-11 r. był starszym asystentem w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. W latach 2010–15 pracował w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. W latach 2007-15 był ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych. Od 16 listopada 2015 r. sprawuje urząd ministra zdrowia.

Od 1999 r. jest działaczem samorządu lekarskiego. Pełnił tam funkcje prezesa (2001–10), wiceprezesa (2010–14) i sekretarza (1997–2001 i 2014-15)  Naczelnej Rady Lekarskiej. W okresie 2002–03 był członkiem Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO), a w latach 2010-12 r. – prezesem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). W latach 2013-15 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Jest wiceprezesem Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W latach 1980–81 był prezesem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej w Warszawie i skarbnikiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

Żonaty, ma ośmioro dzieci.