Narzędzia:
Jan Żaryn

Jan Żaryn

  • Okręg wyborczy nr 40
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.janzaryn.pl

Urodził się 13 marca 1958 r. w Warszawie.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1985 r. – studia podyplomowe pedagogiczne na tej samej uczelni. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 2004 r. – doktora habilitowanego. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1984–1990 pracował jako nauczyciel historii w warszawskich liceach ogólnokształcących. Od 1997 do 2006 r. był pracownikiem Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Od 2003 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2007–13 kierował Katedrą Historii Kościoła w Czasach Najnowszych. W okresie 2000–15 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, m.in. jako dyrektor Biura Edukacji Publicznej (2006–09) i doradca prezesa (2009–10).

Jest publicystą. Był redaktorem naczelnym pisma kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych „Szaniec Chrobrego” (1995–98) i dwumiesięcznika „Na Poważnie” (2012 r.). Od 2013 r. kieruje miesięcznikiem „wSieci Historii”.

Pełni m.in. funkcje prezesa Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (od 2011 r.) i przewodniczącego Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Zasiada w Radzie Historycznej Związku Żołnierzy NSZ. Jest inicjatorem serii wydawniczej „W służbie Niepodległej” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1989 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma troje dzieci.