Narzędzia:
Jan Hamerski

Jan Hamerski

  • okręg wyborczy nr 36, Nowy Sącz
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Senator IX i X kadencji.

 

Urodził się 15 września 1951 r. w Szczawnicy.

W 1974 r. ukończył historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1975–1976 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Szlachtowej, a od 1976 do 1980 r. – w Zespole Szkół Zawodowych w Krościenku. Przez kolejne 2 lata był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Szczawnicy, a od 1983 do 1993 r. w Państwowym Przedsiębiorstwie „Uzdrowisko Szczawnica”. W okresie 1993-95 pracował w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych i Realizacji Budownictwa w Republice Federalnej Niemiec. W latach 2007-08 zajmował stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Posiada gospodarstwo o profilu ogólnorolnym.

W okresie 1995-96 sprawował urząd burmistrza miasta i gminy Szczawnicy, a w latach 1999-2006 kolejno wicestarosty i starosty powiatu w Nowym Targu. Od 1999 do 2006 r. był radnym Rady Powiatu Nowotarskiego, a w okresie 2006-15 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jest działaczem regionalnym, honorowym prezesem Związku Podhalan w Polsce.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Infrastruktury,

- członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.


Biuro senatorskie

ul. Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ, tel. 182 662 753, 504 846 553

czynne:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Filia
ul. Rynek 12, 34-600 Limanowa
czynne
poniedz - 8.00 -12.00
środa - 8.00 - 10.00
piątek - 8.00 -12.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Korekta sprawozdania za 2021 r.