Narzędzia:
Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz

Poseł V, VI i VII kadencji

 

Urodził się 29 października 1947 r. w Polanicy-Zdroju.

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W latach 1969–70 był aktorem Teatru Rozmaitości w Krakowie, od 1970 do 1971 r. Teatru Polskiegow Szczecinie, a od 1971 do 1989 r. – Starego Teatru w Krakowie (obecnie Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej). W latach 1989–2012 pełnił funkcję dyrektora Teatru Ludowego w Krakowie. Od 1986 do 1989 r. był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1990–91 zajmował stanowisko dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Krakowa.

W okresie 1994–98 sprawował mandat radnego Rady Miasta Krakowa, a od 1998 do 2005 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jest laureatem licznych nagród za osiągnięcia artystyczne i kulturalne.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Polityki Społecznej. W Sejmie VI i VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, był także członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.