Narzędzia:
Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz

  • okręg wyborczy nr 32, Kraków
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: https://www.facebook.com/Jerzy.Feliks.Fedorowicz

Senator IX i X kadencji.

Poseł na Sejm V,VI i VII kadencji.

 

Urodził się 29 października 1947 r. w Polanicy-Zdroju.

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

W latach 1969-70 był aktorem Teatru Rozmaitości w Krakowie, od 1970 do 1971 r. Teatru Polskiego w Szczecinie, a od 1971 do 1989 r. - Starego Teatru w Krakowie (obecnie Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej). W latach 1989-2012 pełnił funkcję dyrektora Teatru Ludowego w Krakowie. Od 1986 r. do 1989 r. był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1990-91 zajmował stanowisko dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Krakowa.

W okresie 1994-98 sprawował mandat radnego Rady Miasta Krakowa, a od 1998 do 2005 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W Sejmie VI i VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W Senacie IX kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jest laureatem licznych nagród za osiągnięcia artystyczne i kulturalne.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro senatorskie

ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków, tel. 12 346 27 32

czynne:
pon-czw 10.00 – 14.00  piątek 10.00-13.00   dyżur senatorski: poniedziałek   11.00-13.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)