Narzędzia:
Rafał Ambrozik

Rafał Ambrozik

  • Okręg wyborczy nr 29
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:

Sekretarz Senatu IX kadencji

Urodził się 8 grudnia 1979 r. w Rawie Mazowieckiej.

W 2004 r. ukończył studia w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2011 r. – studia w zakresie prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2000–02 pracował jako inspektor w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Od 2004 do 2015 r. sprawował funkcję dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego.

W latach 2014–15 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Bezpartyjny.