Narzędzia:
Władysław Komarnicki

Władysław Komarnicki

  • Okręg wyborczy nr 21
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Urodził się 13 lipca 1945 r. w Wysocku Wyżnym na Ukrainie.

W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął w latach sześćdziesiątych w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Gorzowie Wielkopolskim, m.in. zajmował stanowisko kierownika Zakładu Eksportu. W latach osiemdziesiątych pracował w Centrali Handlu Zagranicznego „Budimex”, m.in. pełnił funkcję pełnomocnika ambasadora ds. kontraktów budowlanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Był prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (1990–2005), od 2005 r. przewodniczy jego radzie nadzorczej. Od 2009 r. jest właścicielem firmy „Władkom. Władysław Komarnicki”. Pełni też funkcję członka rad nadzorczych przedsiębiorstw „Energoinstal” w Katowicach (od 2011 r.) i Ekstraliga Żużlowa w Bydgoszczy (od 2013 r.).

W latach 2014–15 był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W 1990 r. współtworzył Krajową Izbę Budownictwa w Warszawie, do 2005 r. pełnił funkcję członka jej zarządu. W latach 2005–11 był członkiem Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2009 do 2011 r. pełnił funkcję marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem i Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Jest honorowym prezesem Klubu Sportowego Stal Gorzów Wielkopolski, w latach 2001–12 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu tego klubu. Zasiada w Zarządzie Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki w Zielonej Górze.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.