Narzędzia:
Andrzej Stanisławek

Andrzej Stanisławek

  • Okręg wyborczy nr 16
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.senatorstanislawek.pl

Urodził się 18 września 1954 r. w Opolu Lubelskim.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1986 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej, w 1990 r. – stopień doktora nauk medycznych, a w 2002 r. – doktora habilitowanego.

Od 1980 r. pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie (dawniej Onkologiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej), kieruje Oddziałem Chirurgii Onkologicznej.

Od 1989 r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (dawniej Akademia Medyczna), kierował Katedrą Środowiskowej Opieki Zdrowotnej. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, a od 2004 r. kieruje Katedrą Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i wiceprezesem Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Należy do Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. Jest przewodniczącym Zarządu Regionalnego w Lublinie, członkiem Zarządu Krajowego tej partii.