Narzędzia:
Józef Łyczak

Józef Łyczak

  • Okręg wyborczy nr 13
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX

Urodził się 2 stycznia 1952 r. w Kalinowcu.
W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
W latach 1976–78 był zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Chodeczku  jako kierownik zakładu rolnego. Od 1979 do 1991 r. pracował w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi we Włocławku na stanowisku zastępcy dyrektora handlowego. Od 1991 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne o profilu roślinnym.
Od 1998 do 2004 r. sprawował mandat radnego Rady Powiatu Aleksandrowskiego, w latach 2008–15 był członkiem zarządu tej rady.
Jest członkiem Związku Dzierżawców i Pracowników Rolnych.
W Senacie VI kadencji pracował w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest prezesem Zarządu Powiatowego tej partii w Aleksandrowie Kujawskim.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.