Narzędzia:
Przemysław Termiński

Przemysław Termiński

  • Okręg wyborczy nr 11
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.terminski.com

Urodził się 25 sierpnia 1971 r. w Wodzisławiu Śląskim.

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2002 r. – studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych tej samej uczelni i Dominican University w Chicago.

Od 1989 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w Toruniu. W latach 1994–2000 pracował w firmie Energo-Inwest-Broker jako wiceprezes zarządu, kierownik biura handlowego i dyrektor departamentu handlowego. W okresie 2000–01 był zastępcą dyrektora generalnego i jednocześnie prezesem spółki zarządzającej FST-Management. W latach 1997–99 pracował w firmie Team Service, m.in. był prezesem zarządu. W 1994 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego ds. handlowych w firmie Mentor SA, a od 2001 do 2002 r. był wiceprezesem jej zarządu. Od 2002 r. pełni funkcję prezesa zarządu Grupy Kapitałowej FST-Management.

W latach 2014–15 był prezesem Zarządu Klubu Sportowego Toruń SA.

Jest członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Bezpartyjny.