Narzędzia:
Aleksander Szwed

Aleksander Szwed

  • Okręg wyborczy nr 5
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.senatorszwed.pl

Sekretarz Senatu IX kadencji

 

Urodził się 22 października 1982 r. w Nowej Rudzie.
W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe: z administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej na Wydziale Administracji Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu (2009 r.), z zarządzania projektami i ewaluacji na tym samym wydziale i uczelni (2010 r.) oraz z zarządzania w administracji na Wydziale Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu (2013 r.).
W latach 2002–09 prowadził indywidualne gospodarstwo rolne o profilu hodowla zwierząt i roślin. Był zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku (2008–10), a następnie w wydziale rozwoju miasta Urzędu Miasta Kłodzka (2009–15). W 2015  r. kierował referatem zarządzania funduszami i promocji w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju.
W latach 2010–2015 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Kłodzkiego. 
Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Jest pełnomocnikiem Komitetu Terenowego tej partii w Radkowie.