Narzędzia:
Krzysztof Mróz

Krzysztof Mróz

  • Okręg wyborczy nr 2
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.krzysztofmroz.pl

Urodził się 8 maja 1977 r. w Jeleniej Górze.

W 2003 r. ukończył studia ekonomiczne o specjalności zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

W latach 2004–05 i 2007–15 prowadził biuro poselskie Adama Lipińskiego, a od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora biura senatorskiego Tadeusza Lewandowskiego. W okresie 2014–15 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Jackiewicza.

Zasiadał w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz w Konwencie Kolegium Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze.

W latach 2006–15 pełnił mandat radnego Rady Miasta Jeleniej Góry.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.