Narzędzia:
Zbigniew Meres

Zbigniew Meres

  • Okręg wyborczy nr 76
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.zbigniewmeres.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 18 stycznia 1952 r. w Dąbrowie Górniczej.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Dowódczo-Profilaktycznym Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, a w 1980 r. - studia na Wydziale Polityczno-Prawnym Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

W latach 1975-1976 i 1978-1997 pracował w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach, od 1992 do 1997 r. pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego. W latach 1997-2002 był komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie,  w okresie 2000-2002, pełnił funkcję szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2002-2003 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W latach 2003-2007 r. pełnił funkcję wiceprezydenta Piekar Śląskich. W 2007 r. zajmował stanowisko dyrektora generalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Jest prezesem zarządu śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Katowicach oraz wiceprezesem Zarządu Głównego tego związku. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, Zasiada w Radzie Krajowej i przewodniczy Kołu nr 5 tej partii w Dąbrowie Górniczej.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 76 - powiaty będziński i zawierciański oraz miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.