Narzędzia:
Jarosław Rusiecki

Jarosław Rusiecki

  • Okręg wyborczy nr 82
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.rusieckijaroslaw.pl

Urodził się 20 lipca 1961 r. w Nieskurzowie Starym.

W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1997–2001 odbył studia doktoranckie na tym wydziale.

W okresie 1990–94 pracował jako asystent i rzecznik prasowy prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Od 1994 do 1997 r. był doradcą zawodowym w Rejonowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1997–2005 wykładał socjologię w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym mieście(1999–2005).

W okresie 1998–2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a od 2002 do 2005 r. – członkiem Rady Powiatu Ostrowieckiego.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w Sejmie VI kadencji – Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie VII kadencji pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2006–2010 był członkiem Rady Programowej TVP.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej i świętokrzyskim Zarządzie Okręgowym tej partii.

Jest żonaty.