Narzędzia:
Izabela Kloc

Izabela Kloc

  • Okręg wyborczy nr 73
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII

Urodziła się 8 maja 1963 r. w Mikołowie.

Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1997 r.) i w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Akademii Ekonomicznej w Katowicach skończyła studia podyplomowe: przedsiębiorczość i zarządzanie (2000 r.) i zarządzanie projektem europejskim (2003 r.).

Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka w szkole podstawowej w Pszczynie. W latach 1997–99 była dyrektorem Społecznego Liceum OgólnokształcącegoZwiązku Górnośląskiego w Katowicach. Sprawowała też funkcję wiceprezesa ds. szkolenia i projektów europejskich w firmie doradczej; zajmowała się projektami związanymi z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych.

W Sejmie V kadencji pracowała w Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. Była przewodniczącą Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczącą Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. W Sejmie VI kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, była członkinią Komisji Finansów Publicznych, a VII kadencji – wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

W latach 1998–2002 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, a od 2002 do 2005 r. – powiatu pszczyńskiego.

Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Fundacji Akademia Samorządności.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest zamężna, ma dwoje dzieci.