Narzędzia:
Maria Koc

Maria Koc

  • Okręg wyborczy nr 47
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
Wicemarszałek Senatu IX kadencji

Urodziła się 22 sierpnia 1964 r. w Prudniku.

W 1997 r. ukończyła etnografię i antropologię kultury na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2008 r. – studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na tej uczelni.

Od 1997 do 2001 r. pracowała jako etnograf w Węgrowskim Ośrodku Kultury. W latach 2001–06 i 2008–14 pełniła funkcję dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim.

W 2006 r. była radną Rady Miasta Węgrowa, a w latach 2010–14 – Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2007 do 2008 r. pełniła funkcję zastępcy burmistrza Węgrowa.

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur, członkinią m.in. Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski” i Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury w Drohiczynie.

W Senacie VIII kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.