Narzędzia:
Elżbieta Bieńkowska

Elżbieta Bieńkowska

  • Mandat wygasł 31.10.2014 r.
  • Okręg wyborczy nr 75
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:

Urodziła się 4 lutego 1964 r. w Katowicach.

W 1988 r. ukończyła iranistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, a w 1998 r. – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1996–1998 była pełnomocnikiem wojewody katowickiego ds. strategii rozwoju regionu. Od 1999 r. do 2007 r. pełniła funkcję dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 2007 do 2013 r. była ministrem rozwoju regionalnego a w latach 2013–2014 – wicepremierem i ministrem infrastruktury i rozwoju.

Bezpartyjna.

Jest mężatką, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 75 – powiat bieruńsko-lędziński oraz miasta na prawach powiatu Mysłowice i Tychy.