Narzędzia:
Adam Zdziebło

Adam Zdziebło

  • Okręg wyborczy nr 72
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.zdzieblo.pl

Urodził się 3 lipca 1974 r. w Rybniku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Ośrodku Studiów Europejskich na tej samej uczelni.

W latach 2003–2008 pracował w Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – kolejno jako szef Gabinetu Politycznego, podsekretarz stanu, a od 2010 r. sekretarz stanu. Reprezentuje ministra rozwoju regionalnego w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (od 2010 r.).

W latach 2006–2009 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Sumina”, a także stowarzyszenia sportowego Hawajskie Koszule Żory.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty.

Okręg wyborczy nr 72 – raciborski i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i Żory.

 


Zespoły senackie