Narzędzia:
Leszek Czarnobaj

Leszek Czarnobaj

  • okręg wyborczy nr 67, Gdańsk
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.leszekczarnobaj.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 12 marca 1956 r. w Kwidzynie.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, a w 2003 r. – studia podyplomowe na Wydziale Komunikacji i Marketingu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

W latach 1980-90 pracował jako dyspozytor w Zakładach Celulozowo-Papierniczych „Kwidzyn”.

W latach 1990-97 był zastępcą burmistrza, a w okresie 1997-98 - burmistrzem Kwidzyna. Od 1999 do 2006 r. pełnił funkcję starosty powiatu kwidzyńskiego. W 2002 r. zasiadał w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego. W latach 200611 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, w okresie 2006-10 był wicemarszałkiem tego województwa.

W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego, Polskiego Związku Łowieckiego, Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego, Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego.

Mąż, tata dwóch córek i dziadek czworga wnucząt.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- członkiem Komisji Ustawodawczej.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej tej partii. W nowej Kadencji Senatu został wybrany Przewodniczącym Klubu Senatorów. Funkcję te pełnił do dnia 28 września 2020 roku.

 

Biuro senatorskie

ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn, tel. 698 592 687
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Korekta sprawozdania za 2019 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Pracownicy i współpracownicy