Narzędzia:
Edmund Wittbrodt

Edmund Wittbrodt

  • Okręg wyborczy nr 64
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI, V, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.wittbrodt.pl

Senator IV, V, VI i VII kadencji

Urodził się 16 listopada 1947 r. w Rumi.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, a w 1983 r. – doktora habilitowanego. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1976–1977 odbył staż naukowy w Wielkiej Brytanii. Wykładał gościnnie w USA, Niemczech, Szwecji, Danii, Francji i Szwajcarii.
Od 1972 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej. W latach 1984–1990 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a w okresie 1990–1996 – rektorem Politechniki Gdańskiej. Kieruje Katedrą Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. W latach 1990–1996 przewodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, a w okresie 1994–1996 – Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W latach 1996–1999 był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W okresie 2000–2001 sprawował urząd ministra edukacji narodowej.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 210 publikacji i 25 monografii, a także liczne ekspertyzy i opracowania dla jednostek gospodarczych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących mechaniki teoretycznej i stosowanej, automatyki, robotyki, mechatroniki i biomechaniki. Został wyróżniony licznymi nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego i rektora Politechniki Gdańskiej. Jest też laureatem nagrody naukowej miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1997 r.).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego. Jest współzałożycielem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

W latach 1980–2010 należał do NSZZ "Solidarność".

W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stał się m.in. inicjatorem i sprawozdawcą przyjętych przez nie rezolucji dotyczących sytuacji młodej kadry naukowej. Przewodniczył także Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. W V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W latach 2002–2003 reprezentował Senat w Konwencie Europejskim, a w okresie 2003–2004 był obserwatorem i posłem do Parlamentu Europejskiego. Z jego inicjatywy powstał projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady ds. Bioetyki. W Senacie VI i VII kadencji przewodniczył Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz senackiej części Delegacji Parlamentarnej RP na Konferencję Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC).

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 64 – powiat pucki i miasto na prawach powiatu Gdynia.