Narzędzia:
Kazimierz Kleina

Kazimierz Kleina

  • Okręg wyborczy nr 62
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzkleina.pl

Poseł V kadencji

Urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–90 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–97 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku i prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–02 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

W latach 1990–93 był burmistrzem Łeby, a w okresie 1993–96 – wojewodą słupskim. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 r. przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Gdańsku.

W latach 2002–07 zasiadał w Radzie Fundatorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, a od 2007 do 2010 r. – Rady Kujawsko-Pomorskiej Fundacji „Pro Europa”. W okresie 1990–2004 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jest członkiem jego Rady Naczelnej. Należy do Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” i Stowarzyszenia im. ks. kardynała Ignacego Jeża.

W Sejmie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej, był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Podkomisji „Przyjazne Państwo”, członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W Senacie VIII kadencji przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W Senacie VII i VIII pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii.