Narzędzia:
Kazimierz Kleina

Kazimierz Kleina

  • okręg wyborczy nr 62, Słupsk
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzkleina.pl

Senator IV, VII, VIII, IX i X kadencji.

Poseł na Sejm V kadencji.

 

Urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. - historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984-90 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996-97 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku i prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997-2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001-02 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

W latach 1990-93 był burmistrzem Łeby, a w okresie 1993-96 wojewodą słupskim. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 r. przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Gdańsku.

W Sejmie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej. W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Podkomisji „Przyjazne Państwo. W Senacie VIII kadencji ponownie przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W Senacie VII i VIII kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Jest założycielem i przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, działającego w VII, VIII, IX i X kadencji. W IX kadencji Senatu był również przewodniczącym Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową i członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W latach 2002–2007 zasiadał w Radzie Fundatorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, a od 2007 do 2010 r. w Radzie Kujawsko- Pomorskiej Fundacji „Pro Europa”. W okresie 1990-2004 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jest członkiem jego Rady Naczelnej. Należy do Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” i Stowarzyszenia im. ks. kardynała Ignacego Jeża.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii.

Biuro senatorskie
ul. Bolesława Krzywoustego 1 p. 217, 84-300 Lębork, tel. 59 862 61 85
czynne:
poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-13.00

Filia
Al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, tel. 59 862 61 85/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/senator/2021-biura/kleina_kazimierz_-_korekta_ii.pdf