Narzędzia:
Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz

  • Okręg wyborczy nr 61
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Cimoszewicz do Senatu
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.cimoszewicz.eu

Marszałek Sejmu IV kadencji, wicemarszałek Sejmu II kadencji

Poseł X, I i III kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 13 września 1950 r. w Warszawie.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na tej uczelni. Otrzymał doktoraty honoris causa University of South Carolina, Appallachian State University (oba w USA) oraz Uniwersytetu w Odessie (Ukraina).

W latach 1972–1985 pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1985–1989 prowadził własne gospodarstwo rolne. Od 1989 r. brał aktywny udział w życiu politycznym. W latach 1993–1995 był wicepremierem, ministrem sprawiedliwości – prokuratorem generalnym w rządzie Waldemara Pawlaka, a w okresie 2001–2004 – ministrem spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera. W latach 1996–1997 był prezesem Rady Ministrów. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a od 2011 r. – - na Uniwersytecie Warszawskim i w uczelni Vistula w Warszawie.

W latach 1998–2000 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W Sejmie X kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie I kadencji pracował w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji ds. Układu Europejskiego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolności oraz Przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną – Karta Praw i Wolności oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W Sejmie II kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP oraz przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W III kadencji pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Integracji Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP. W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 61 – powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki.