Narzędzia:
Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski

  • Okręg wyborczy nr 59
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.bohdanpaszkowski.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 31 stycznia 1965 r. w Białymstoku.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1992 r. odbył aplikację sądową i radcowską oraz zdał egzaminy sędziowski i radcowski.

W latach 1993–1994 był radcą prawnym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Przez kolejnych trzynaście lat pełnił funkcję sekretarza Urzędu Miejskiego w tym mieście. W 2007 r. zajmował stanowisko wojewody podlaskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Podkomisji do zmian Konstytucji.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej i zarządzie wojewódzkim tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 59 – powiaty: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski i zambrowski oraz miasta na prawach powiatu Łomża i Suwałki.