Narzędzia:

Kazimierz Jaworski

  • Okręg wyborczy nr 56
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII, VII, V
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzjaworski.pl

Członek Klubu Pralamentarnego Zjednoczona Prawica

Senator V i VII kadencji

Urodził się 5 marca 1956 r. w Chmielniku.

W 1983 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Prowadzi gospodarstwo o profilu sadowniczym.

W latach 19902004 był wójtem Gminy Chmielnik, a w latach 20062007 wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W latach 20052006 pełnił funkcję doradcy ds. społecznych wsi ministra rolnictwa, a w latach 20062007 doradcy prezesa Rady Ministrów.

Jest działaczem Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej. Należy do Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” w Błażowej. Jest prezesem Stowarzyszenia „Trzeźwa Polska”, członkiem Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

Należy do NSZZ „Solidarność”.

W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, pracował też wKomisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy do Polski Razem.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Okręg wyborczy nr 56 – powiaty łańcucki i rzeszowski oraz miasto na prawach powiatu Rzeszów.