Narzędzia:
Ryszard Knosala

Ryszard Knosala

  • Okręg wyborczy nr 51
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://knosala.com

Poseł V kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 8 sierpnia 1949 r. w Opolu.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tej samej uczelni, a w1989 r. – doktora habilitowanego w Technische Universität Dresden. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora.

Jest nauczycielem akademickim. W latach 1974–2001 pracował na Politechnice Śląskiej, zajmując stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W okresie 1990–1992 wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, a w latach 1997–2006 – na Politechnice Opolskiej.

Od 2008 r. jest dyrektorem Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów tej uczelni. Zainicjował utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nysie w 2001 r., której był rektorem do 2008 r. Od 1976 do 1979 r. pracował jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT. W latach 1992–1999 był sekretarzem naukowym w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. Od 1999 do 2001 r. pełnił funkcję doradcy ds. gospodarczych wojewody opolskiego.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia „Na ratunek Jeziorom Turawskim”. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Senacie VII kadencji pracował w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Rady Regionu Opolskiego tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 51 – powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski i prudnicki.

Zespoły parlamentarne