Narzędzia:
Wojciech Skurkiewicz

Wojciech Skurkiewicz

  • Okręg wyborczy nr 50
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.skurkiewicz.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 5 grudnia 1969 r. w Radomiu.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994–2004 pracował jako dziennikarz w Katolickim Radiu Radomskim AVE. Od 2004 do 2006 r. był koordynatorem programowym, a następnie szefem redakcji Radia Plus Radom. W okresie 2006–2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

W latach 2006–2007 był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Radomia.

Należy do NSZZ „Solidarność”.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Okręg wyborczy nr 50 – powiaty: lipski, radomski, szydłowiecki i zwoleński oraz miasta na prawach powiatu Radom.