Narzędzia:
Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

  • Okręg wyborczy nr 49
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawkarczewski.pl

Marszałek Senatu IX kadencji

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji

Senator VI, VII i VIII kadencji Senatu RP 

Urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie.

Jest absolwentem warszawskiego XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela. W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracował w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez wiele lat przewodniczył Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w tym mieście.

W latach 1998–2002 był radnym Rady Powiatu Grójeckiego. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W VI kadencji był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII – Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W VIII kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Zdrowia. Od 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w Komitecie Politycznym i jest członkiem Komisji ds. Etyki. Był szefem sztabu wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Jest żonaty, ma dwie córki i pięciu wnuków.